Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě je souhrn činností, které jménem investora provádíme za účelem přípravy a realizace zejména staveb liniových dopravních staveb. Naši vedoucí projektů jsou autorizovaní inženýři s praktickými zkušenostmi ze správních řízení zejména již realizovaných staveb. Našim zákazníkům většinou zajišťujeme v rámci zakázky kompletní servis včetně zajištění všech vyjádření, správních rozhodnutí a projednání s dotčenými vlastníky pozemků.

Nabízíme vám:

  • zpracování studií a podkladů pro přípravu
  • Kompletní posouzení vlivů staveb na životní prostředí vč. vypracování Dokumentace o vlivech , posudků a Oznámení vlivů stavby dle zákona 100/2001 Sb.
  • Vyřízení vyjmutí pozemků ze ZPF a LPF
  • Vyřízení územního rozhodnutí
  • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
  • Vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
  • Autorský dozor
  • Technický dozor investora
  • Supervizi prováděných prací
  • Ekonomické vyhodnocení stavby
Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum
 
Inženýrská činnost kontakt
Kontaktní osoba: Ing. Kamil Chmela
Telefon: +420 972 625 864
E-mail: kchmela@sudop-brno.cz