MOSTY, TUNELY, ZDI

Profesní skupina se zabývá projektováním novostaveb, rekonstrukcí a sanací železničních mostů, propustků a tunelů, podchodů, lávek pro pěší, opěrných a zárubních zdí. Navrhujeme i konstrukce speciální - stožáry pro vysílače, založení osvětlovacích věží, provádíme návrhy pažení, posudky konstrukcí, stanovujeme zatížitelnost mostů.

Projekční práce zajišťujeme od studie po realizační dokumentaci.

Novostavby, rekonstrukce a sanace mostů a rekonstrukce inženýrských staveb jsou navrhovány za nepřerušeného železničního provozu. Návrh je proveden včetně založení, s využitím moderního hlubinného založení, nebo zlepšení základových poměrů pomocí pilot, mikropilot, nebo tryskové injektáže.

Pro zajištění provozu navrhujeme provizorní přemostění s využitím železničních mostních provizorií a pro jejich vložení navrhujeme potřebnou mechanizaci.

V rámci modernizací a optimalizací tratí byla našimi pracovníky navržena řada objektů, ze kterých uvádíme typy námi navrhovaných konstrukcí:

Železniční mosty

s nosnou konstrukcí deskovou ze železobetonu a ocelobetonu

klenuté konstrukce

spřažené konstrukce

 • železniční mosty s nosnou konstrukcí z předpjatých nosníků spřažených s železobetonovou deskou
 • železniční mosty s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků spřažených s železobetonovou deskou

ocelové konstrukce

 • s nosnou konstrukcí plnostěnnou s dolní přímo pojížděnou mostovkou
 • s nosnou konstrukcí plnostěnnou s dolní mostovkou s kolejovým ložem
 • s nosnou konstrukcí plnostěnnou s horní mostovkou s kolejovým ložem

Podchody

 • monolitické rámové
 • prefabrikované

Lávky

 • pro pěší
 • návěstní lávky a krakorce

Zdi

 • opěrné a zárubní, z prefabrikátů i monolitické

Tunely

 • jednokolejné
 • dvoukolejné
Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum
 
Mosty, tunely, zdi kontakt
Profesní vedoucí: Ing. Karel Pukl
Telefon: +420 972 625 039
E-mail: kpukl@sudop-brno.cz