Reference

Název stavby: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavní inženýr projektu: Ing. Radoslav Molák

Fáze přípravy: Přípravná dokumentace (DUR) – 2009, Projekt stavby (DSP, DPS, DVZ) – 2012, Autorský dozor – 2014

Investiční náklady: 1,2 mld. Kč

Termín realizace: v přípravě, předpoklad 08/2012 – 09/2014

Žst. Břeclav je z pohledu mezinárodní i vnitrostátní železniční dopravy jedním z vůbec nejdůležitějších dopravních uzlů spojujícím I. tranzitní železniční koridor (TŽK) Děčín – Břeclav a II. TŽK Břeclav – Petrovice. Naše národní koridory jsou součástí Panevropských koridorů č. IV. a VI. a v rámci evropské sítě TEN-T jsou součástí prioritní železniční osy č. 22 (Atény – Sofie – Budapešť – Vídeň – Praha – Drážany – Norimberk) a osy č. 23 (Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň).

V současné době denně železniční stanicí projíždí 293 vlaků osobní a 403 vlaků nákladní dopravy. Z hlediska importu a exportu České republiky projíždí železniční stanicí 25 % železniční nákladní dopravy.

Projekt stavby navazuje na již zrealizovanou stavbu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ a řeší kompletní rekonstrukci středního zhlaví stanice, staničního zabezpečovacího zařízení a navazujících profesí na vmax = 120 km/h. Bude zrekonstruováno 6360 bm železničního svršku vč. 67 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a 22 km trakčního vedení. Dále tyto práce vyvolají potřebu rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale i silnoproudých rozvodů a technologie, mostních a pozemní objektů. Především rekonstrukce technologie zabezpečovacího zařízení bude velmi komplikovaná a časově náročná, protože bude třeba přezkoušet všech 3353 možných vlakových a 1700 posunových cest.

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum