Reference

Název stavby: Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Pukl

Fáze přípravy: projekt stavby

Investiční náklady: 2 860 mil Kč

Termín realizace: 04/2009 – 12/2012

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín je součástí traťového úseku 2501 st. hranice SR – Dětmarovice . Uvedený traťový úsek je součástí tratě Bohumín – Čadca a III.koridoru ČD.

Předmětná liniová stavba zajistí modernizaci uvedených traťových úseků a stanice. Konečným cílem stavby optimalizace je vytvořit technické podmínky pro zvýšení traťové rychlosti až na 140km/hod pro klasické skříně, pro vlaky s výkyvnými skříněmi v některých úsecích až na 160km/h. Při zvýšené rychlosti dojde i ke zvýšení bezpečnosti použitím moderního zabezpečovacího zařízení ve stanicích a na trati.

Zlepší se prostředí stanice a zastávek, zlepší se pohodlí a bezpečnost cestujících zvýšením nástupní hrany nástupiště. Dojde ke zlepšení osvětlení stanic a zastávek. Stanice a zastávky budou vybaveny novým informačním zařízením.

Pro zajištění bezpečného provozu budou rekonstruovány objekty mostní, pozemní dále trakční vedení, vedení silnoproudá, zabezpečovací a sdělovací vedení.

Ve stavbě jsou zahrnuta opatření na snížení hluku z dopravy a budou provedena opatření pro bezbariérový přístup imobilních občanů.

Reference

Reference

Reference

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum