Reference

Název stavby: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

Hlavní inženýr projektu: Ing. Kamil Chmela

Fáze přípravy: Projekt

Investiční náklady: cca 4,1 mld. kč

Termín realizace: 2013 - 2015

Studie proveditelnosti PDF [68,4MB]

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna“ bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav zařízení přímo související a podmiňující elektrizaci, zdvoukolejnění v úseku Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna. Trať bude elektrizována střídavou jednofázovou soustavou 25kV 50Hz. Projekt navazuje na přípravnou dokumentaci zpracovanou SUDOP Brno spol. s r.o. v 2009 a je částí souboru staveb.

Navrhovaná opatření přinášejí významná zlepšení především v oblasti dopravy, ekologie a komfortu cestování. Po ukončení stavby a zkapacitnění železničního uzlu Brno se předpokládá nasazení intervalové dopravy v rámci IDSJmk v době špičky v taktu 15min v každém směru v úseku Brno – Zastávka u Brna.

V rámci stavby budou nově vybudovány zastávky Starý Lískovec a Ostopovice což zkvalitní obslužnost lokalit v rámci integrovaného dopravního systému.

Veškeré přístupy na nástupiště budou navrženy i pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace.

V rámci zlepšení vlivu drážní dopravy na okolí budou dle hlukové studie navržena nová protihluková opatření, převážně protihlukové stěny. S ohledem na použití bezstykových kolejnic bude snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vozidel.

S provozem elektrických lokomotiv dojde také k výraznému snížení prašnosti a exhalací do okolního ovzduší.

Rovněž budou modernizovány a posouzeny všechny přejezdy a případně navrhnuty nové způsoby zabezpečení – světelné signalizace a závory.

Reference

Reference

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum