SDĚLOVACÍ TECHNIKA

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci v oborech dálkové a místní kabelizace, telefonních ústředen, přenosových a radiových systémů, sdělovací techniky v budovách a objektech, datových sítí a přeložek slaboproudých inženýrských sítí všech typů a správců.

Jsou zajišťovány práce na projektové dokumentace ve všech stupních včetně autorských dozorů, studiích, ekonomických rozborech a rozpočtech v těchto oborech:

Dálková a místní kabelizace

Optické kabely

  • úložné
  • závěsné (na trakčním vedení - železnice, městská doprava, na linkách vn, v městské zástavbě)
  • kombinovaná zemní lana na linkách vvn

Metalické kabely (symetrické, koaxiální)

Telefonní ústředny

Telefonní ústředny digitální, analogové

  • síťové zapojení ústředen
  • řešení privátních spojovacích sítí

Doplňování a úpravy starších typů ústředen
Speciální aplikace spojovacích systémů (železnice, energetika...)

Přenosové systémy

Digitální systémy (PDH, SDH, ATM)
Analogové systémy (na symetrické i koaxiální kabely)
Přenosy všech standardních typů signálů a dat

Radiové systémy

Speciální technologické sítě (železnice, energetika, městská doprava, silniční doprava...)
Rádiové liniové systémy digitální (železniční systém GSM-R)
Rádiové liniové systémy analogové (železniční traťový rádiový systém)
Radioreléové spoje

Sdělovací technika v budovách a objektech

Strukturované kabeláže a ostatní slaboproudé rozvody
Vnitřní optické rozvody
Hodinové systémy
Docházkové a vstupní kontrolní systémy
Rozhlasy
Požární a zabezpečovací systémy EPS, EZS
Kamerové systémy

Datové sítě

LAN
Speciální digitální řídící systémy

Přeložky slaboproudých inž. sítí všech typů a správců

Telekomunikační sítě
Železniční slaboproudé sítě
Energetické slaboproudé sítě
Sítě kabelové televize

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum
 
Sdělovací technika kontakt
Profesní vedoucí: Ing. Josef Naništa
Telefon: +420 972 624 078
E-mail: jnanista@sudop-brno.cz